Sub­si­die­re­ge­ling jeugd­trai­ners Sport is nog open­ge­steld tot 30 de­cem­ber 2022

Sub­si­die­re­ge­ling jeugd­trai­ners Sport is nog open­ge­steld tot 30 de­cem­ber 2022

Provincie Limburg heeft de Sub­si­die Op­lei­ding Jeugd­trai­ners 2021 – 2022 nog opengesteld tot 30 december 2022. Tot dan is het mogelijk voor amateursportverenigingen om subsidie aan te vragen voor het opleiden van jeugdtrainers. Zo wil Provincie Limburg een bijdrage leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide jeugdtrainers. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen leuker, maar ook gezonder.

Dit pas bij de ambitie van de Provincie Limburg om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te maken. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn, zeker voor onze jongeren. Sport en bewegen zorgt namelijk voor een gezonde fysieke en psychische ontwikkeling. Jeugdtrainers spelen een belangrijke rol bij het binden van jongeren aan sport en hun vereniging. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal € 500,00 euro per amateursportorganisatie.

Voorwaarden

Om subsidie te kunnen aanvragen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit zijn de belangrijkste:

  • Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient een opleiding door de jeugdtrainer(s) namens een amateursportorganisatie te worden gevolgd.
  • Subsidie is enkel mogelijk voor opleidingen die aansluiten bij niveau 1, 2 of 3 van de Kwalificatiestructuur Sport.
  • De opleiding dient uiterlijk binnen 2 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking met succes te zijn afgerond.
  • De kosten voor de opleiding zijn gemaakt in de periode tot maximaal drie maanden vóór de datum van ontvangst van de aanvraag.

Hoe aanvragen

Uiterlijk 30 december 2022 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen. Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie en alle voorwaarden is te vinden op de pagina Subsidie Opleiding Jeugdtrainers 2021-2022(verwijst naar een andere website)(opent externe website).

Video met meer informatie

  

Nederlands (auto) geslecteerd als ondertitelingstaal480p low geselecteerd als afspeelkwaliteit1080p geselecteerd als afspeelkwaliteit

 

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.