Gezicht naar de Maas - Terugkoppeling webinar

Op donderdag 4 maart 2021 heeft de webinar ‘Gezicht naar de Maas’ plaatsgevonden. De burgerinitiatiefgroep wil de belangstellenden nogmaals bedanken voor het enthousiasme, leuke reacties, prikkelende vragen en mooie feedback. De initiatiefgroep is blij dat het burgerinitiatief lokaal leeft en dat velen op verschillende manieren meedenken. Want daar worden de plannen alleen maar mooier en beter van.

 

Tijdens deze avond hebben velen ook een aantal goede vragen gesteld. Helaas konden niet alle vragen tijdens genoemde avond beantwoord worden. Er zijn mensen die rechtstreeks per email hebben gereageerd. Deze vragen zullen individueel beantwoord worden en/of er wordt contact opgenomen met desbetreffende personen voor een nader gesprek. De rest van de vragen is geclusterd op hoofzaken en komen hieronder inhoudelijk aan de orde.

 

Tussentijdse vragen tijdens de rest van het traject blijven natuurlijk van harte welkom. Bij “Gezicht naar de Maas” staan transparantie en contact met de achterban, c.q. bewoners, hoog in het vaandel. Van en voor Grubbenvorst!

De enquête met betrekking tot de webinar invullen is nog altijd mogelijk. Dat kan nog tot en met woensdag 13 april 2021 via de volgende link: https://nl.research.net/r/gezichtnaardemaas

 

Natuur:

Tijdens de evaluatie van de webinar is vastgesteld dat het thema natuur/natuurbehoud nog niet genoeg aandacht heeft gekregen in het projectplan. De projectgroep zal ervoor zorgen dat dit voldoende aandacht krijgt en proberen de gegeven aandachtspunten zo goed mogelijk mee te nemen.

 

Het is inderdaad juist dat met betrekking tot de CVI in de bestemmingsplan is opgenomen dat de gronden als natuurgebied dienen te worden terug opgeleverd. Echter kan het zijn dat mede door het project de bestemming misschien kan worden herzien. Dit is geen doel op zich, maar een suggestie.

 

Hoogwater:

De dijken van en om Grubbenvorst zijn onlangs aangepast aan de gestelde normen. Binnen het project is niet voorzien dat er iets verandert aan deze dijken. Dat is niet toegestaan en ook niet verstandig. Dus het beschermingsniveau blijft zoals voorzien door Waterschap Limburg. Naast het beschermingsplan en de noodzaak hiervan, wordt geprobeerd het project de beleving van de Maas dichterbij te brengen en daardoor leefbaarheid, woongenot, werken en ontspannen te vergroten.

 

Recreatie:

Wat betreft recreatiemogelijkheden en de grootte en schaal daarvan, staan nog alle opties open. De projectgroep nodigt iedereen graag uit om verder mee te denken en haar of zijn mening te geven in de volgende meetings.

 

Tijdspad:

Er zijn binnen het project verschillende deelprojecten mogelijk. Er wordt gerekend op een tijdspad van 2 tot 20 jaar.

 

Inwoners:

De inwoners van Grubbenvorst zijn al in diverse bijeenkomsten geïnformeerd en dat zal ook in de toekomst de insteek blijven. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan de volgende meetings deel te nemen, zodat het een gedragen project wordt.

 

Financieel-economisch:

Het gehele project kan volgens de mening van de projectgroep op dit moment financieel gerealiseerd worden, maar alles hangt af van de deelprojecten binnen het totale project.

 

Overige:

De burgerinitiatiefgroep dankt iedereen voor haar of zijn input en verzoekt om vooral te blijven voorzien van meningen en informatie, zodat er samen een mooi project gerealiseerd kan worden.

 

Volgende meeting:

Binnen de dan geldende maatregelen wordt getracht op termijn een live meeting te organiseren waarin het gesprek wordt aangegaan en nieuwe input wordt opgehaald.

 

Aanspreekpunt:

Woordvoerder van de burgerinitiatiefgroep “Gezicht naar de Maas” is Eric Thissen. Contactgegevens; M 06-52 50 69 84 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .