GRUBBENVORST VERENIGT AMBASSADEUR ‘GEZICHT NAAR DE MAAS’

Grubbenvorst Verenigt, bestaande uit 28 partnerpartijen waaronder verenigingen, stichtingen, scholen, instellingen etc., wordt ambassadeur van het project “Gezicht naar de Maas”. Dit project is een burgerinitiatief in de kern Grubbenvorst. Er is een duidelijk gezamenlijk raakvlak op het gebied van een mogelijke nieuwe (sport)accommodatie. Dit laatste is een van de pijlers in het ambitieus projectplan van burgerinitiatiefgroep “Gezicht naar de Maas”.

 

We kijken vanuit Grubbenvorst Verenigt met een open vizier naar mogelijkheden met name op het gebied van toekomstige (sport) accommodaties, dit binnen de ontwikkelingen van het project “Gezicht naar de Maas” We zullen op dit gebied dan verder onderzoeken waar mogelijke samenwerking kan ontstaan.