Alternatieve Algemene Ledenvergadering KBO St. Jan

Door de in september wederom aangescherpte Corona maatregelen was het bestuur van KBO St. Jan andermaal genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering op te schorten.

Gekeken is daarom naar beschikbare alternatieven, w.o. het digitaal houden van deze vergadering. Gelet op de samenstelling van haar ledenbestand (gemiddelde leeftijd) en het feit dat veel van haar leden niet over internet beschikken dan wel digitaal niet vaardig (genoeg) zijn, is hiervan afgezien.

In plaats daarvan is daarom besloten om alle vergaderstukken en voorgenomen besluiten schriftelijk bij alle leden te bezorgen; een meegeleverd stemformulier stelt de leden in staat om over de jaarverslagen te stemmen, de penningmeester en het bestuur al dan niet te déchargeren en voorgenomen besluiten al dan niet goed te keuren. De stemformulieren dienen uiterlijk 15 oktober 2020 op verschillende adressen in het dorp terugbezorgd te worden. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, dan wordt het stemformulier op verzoek opgehaald.

Het is roeien met de riemen die we hebben en mooi is het allemaal niet. Het bestuur vraagt haar leden hiervoor begrip, want nog verder uitstel van voorgenomen besluiten was onwenselijk en zelfs niet verantwoord.

 

Het Bestuur an KBO St. Jan