Nieuwsbrief Oranjefonds

Geld beschikbaar om energiekosten van ontmoetingsplekken te verlagen

Heb je vragen bij het indienen van een aanvraag? We helpen je graag!

 

Inhoud:

Meld je aan voor verlaging van de energiekosten van jullie ontmoetingsplek

Heb je vragen bij het indienen van een aanvraag?

Extra impuls voor leefbaarheid in buurten

Aandacht voor ons werkterrein
Koningin Máxima bezocht twee sociale initiatieven in Roermond
Start werving Onze Buurtprijs


 

 

 

 

Meld je aan voor verlaging van de energiekosten van jullie ontmoetingsplek

Vijftig ontmoetingsplekken in Nederland krijgen de kans om hun energiekosten te verlagen. Met advies, begeleiding en een bijdrage van € 25.000 kunnen deze locaties hun pand verduurzamen en zich ontwikkelen tot een duurzame inspiratieplek voor de buurt of het dorp. Dit wordt mogelijk gemaakt door de lancering van het programma WarmteBoost, een initiatief van het Postcode Loterij Buurtfonds, KNHM Foundation, LSA Bewoners, Oranje Fonds en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Het programma wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Buurthuizen, broedplaatsen, bewonersbedrijven en andere ontmoetingsplekken kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de startbijeenkomst via onderstaande button.

 

Kom meer te weten over het programma en de aanmelding

 

 

 

Heb je vragen bij het indienen van een aanvraag?

Wil je een aanvraag indienen bij het Oranje Fonds, en heb je nog vragen na het lezen van de richtlijnen of de procedure?

 

Lees dan de veelgestelde vragen of bekijk de instructievideo's

 

Extra impuls voor leefbaarheid in buurten

Het Oranje Fonds vindt het belangrijk dat buurten in Nederland voor iedereen leefbaar zijn. Daarom gaan we de komende twee jaar samen met Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) werken aan Community Building volgens de ABCD principes (Asset Based Community Development) in het programma Van buurten naar communities. Als onderdeel van het programma start een tweejarig trainingstraject voor community builders en gaan community builders aan de slag in vijf kwetsbare buurten in Nederland.      

LSA bewoners ondersteunt bewonersinitiatieven in het vormen van sterke gemeenschappen. Oranje Fonds en LSA zijn enthousiast over de samenwerking op dit belangrijke thema. Door deze inzet kunnen vijf buurten, die zijn aangewezen in het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid, vooruit worden geholpen in het vormen van een sterke gemeenschap. Door het opleidingstraject kan ook een groep community builders worden opgeleid. Dit vergroot de inzetbaarheid van community builders in buurten die het hard nodig hebben. Het trainingstraject start in mei dit jaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van LSA bewoners.  

 

Blijf op de hoogte van dit programma

 

 

 

Aandacht voor ons werkterrein

We willen graag dat (potentiële) aanvragers een helder beeld hebben van de breedte van ons werkterrein. Zodat duidelijk is waarvoor je bij ons terecht kunt. Daarom brengen we graag bij jullie onder de aandacht wat we allemaal doen. Zo hebben wij het programma Lokaal Samenspel opgezet. Hiermee versterken we de samenwerking tussen welzijns- en vrijwilligersorganisaties, de lokale overheid en zorgaanbieders. In 2023 ondersteunen we 11 lokale netwerken in hun onderlinge samenwerking om vrijwillige zorg te bieden. Want door het versterken van de samenwerking leren partijen uit het netwerk elkaar beter kennen en waarderen. Zo wordt elkaars toegevoegde waarde duidelijk en kunnen partijen sneller en makkelijker naar elkaar verwijzen.

 

Ontdek meer over het programma Lokaal Samenspel

 

 

 

Koningin Máxima op bezoek bij twee sociale initiatieven in Roermond

Op 29 maart is onze beschermvrouwe Koningin Máxima op bezoek geweest bij twee mooie projecten in Roermond. Als eerste bezocht ze Maximina; een ontmoetingsplaats voor vrouwen met verschillende achtergronden in de wijk Donderberg. Maximina is deelnemer aan ons programma De Verschilmakers . Daarna ging ze langs bij het project DB4all Kookt van DB4all en zaalvoetbalclub Tigers Roermond. Zij steunen jongeren in hun ontwikkeling door bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en workshops. DB4all ontving in 2021 de Onze Buurt prijs. 

Heb je een mooi Limburgs initiatief en kun je nog geld gebruiken voor de realisatie hiervan? Check dan onze richtlijnen en dien je project in.

 

Dien hier je aanvraag in

 

Start werving Onze Buurt prijs

Onze Buurt is op zoek naar Limburgse buurtprojecten die zich inzetten voor de leefbaarheid in wijken en dorpen. De prijzenpot van € 80.000 wordt verdeeld onder lokale vernieuwende initiatieven die mensen bij elkaar brengen en buurten leuker maken. In 2012 bedachten de Limburgse woningcorporaties verenigd in Ons Limburg de wedstrijd Onze Buurt, om buurtbewoners te stimuleren zelf iets te doen voor een mooiere, leefbaardere en socialere wijk. Oranje Fonds en de Provincie Limburg steunen Onze Buurt en maken deel uit van de jury. 

Wil je hier meer over weten? Of jouw initiatief aanmelden?

 

Lees meer over de Onze Buurt prijs

 

Meer mooie verhalen uit jouw provincie? Klik hier

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.