Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Van vrijdag 17 maart 16:00 uur tot maandag 20 maart 8:00 uur kunt u op mijn.rvo.nl niet inloggen door onderhoud. Onze excuses voor het ongemak.

Bijna open voor aanvragen

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Gepubliceerd op:

19 december 2022

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden.

Let op: op dit moment kunt u nog niet aanvragen. TEK opent op 21 maart 09:00 uur.

De regeling is op 28 februari 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. De Europese Commissie (EC) moet nog akkoord geven op de regeling. Bekijk hoe het proces voor opening verloopt.

Begrippenlijst

Uitleg over de begrippen die wij gebruiken in deze regeling vindt u op de pagina Begrippenlijst TEK.

Voor wie?

TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Dit betekent dat uw energiekosten in minimaal 7% van de omzet (in 2022) moeten bedragen om in aanmerking te komen. We noemen dit de energie-intensiteitseis.

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen.

Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen. 

 

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister van KVK;
  • Heeft u geen vestiging met handelsnaam ingeschreven? Wij zien u soms ook als ondernemer als u aangifte omzetbelasting doet. Uw omzet mag niet te laag zijn.
  • Doet u ook geen aangifte omzetbelasting? U heeft soms toch een onderneming als u omzet heeft die is vrijgesteld van omzetbelasting.
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is energie-intensief. Dit betekent dat minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
 • U heeft een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming, vereniging of stichting).
 • U heeft geen vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.
 • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan ontvangen wij van uw netbeheerder ook uw standaardjaarinvoeding (SJI). Dit is de hoeveelheid energie die u gemiddeld per jaar teruglevert. Dit gaat van uw verbruik af.

Hoe berekenen wij uw energie-intensiteit?

Bekijk de video en lees onder deze video meer over hoe wij uw energie-intensiteit berekenen.

 

Video: energie-intensiteiteis uitgelegd

Ontdek snel of u voldoet aan de energie-intensiteitseis. U berekent dit in 3 stappen.

Wij bepalen vooraf of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Dit gaat als volgt:

 • We krijgen een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder: het standaardjaarverbruik (SJV) in mgas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit. Wij rekenen met deze bedragen om te zorgen dat wij zo snel mogelijk een voorschot kunnen uitbetalen. Er zijn enkele situaties waarin deze schatting mogelijk niet klopt. U kunt in het aanvraagformulier aangeven of u denkt dat dit ook voor u geldt.
 • We rekenen met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs (van het 4e kwartaal van) 2022. Deze modelprijs is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.
 • U voldoet aan de eis (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedragen.

Bekijk op onze pagina Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK om inzicht te krijgen hoe wij dit berekenen.

Subsidiebasis

 • Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit*.
 • U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (of per groep verbonden ondernemingen).
 • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, kijken we naar het totaalbedrag per onderneming (of per groep), niet per energiecontract of per locatie.
 • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs*. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

*Wij rekenen met een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs. 

 

Gas

Elektriciteit

Drempelprijs

 € 1,19

 € 0,35

Maximale prijs

 € 3,19

 € 0,95

Wij berekenen uw tegemoetkoming met een maximum bedrag. Voor gas rekenen we nooit meer dan  € 2,00 per m3, bestaande uit € 3,19 (maximale prijs) - € 1,19 (drempelprijs). Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh, bestaande uit € 0,95 (maximale prijs) - € 0,35 (drempelprijs) per kWh.

Uw tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. Voor gas dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en voor elektriciteit 50% van € 0,60 = € 0,30. Uw voorschot bedraagt 50% hiervan. Dit is lager dan gebruikelijk. Zo willen we het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk houden.

Hoe berekenen wij uw subsidie?

We berekenen uw subsidie met de modelprijzen voor gas en elektriciteit. De energie-intensiteit met de modelprijzen van 2022 en uw definitieve subsidie met de modelprijzen van 2023.  

De prijs van energie staat niet vast. Dit betekent dat we vooraf niet precies kunnen bepalen hoeveel definitieve subsidie u krijgt. Wij begrijpen dat dit veel onzekerheid geeft. Daarom geven wij een voorschot van 50%. Hiermee houden we het risico dat u achteraf moet terugbetalen zo klein mogelijk.

Bekijk hoe wij uw voorschot en subsidie berekenen.

Uw aanvraag voorbereiden

Komt u in aanmerking voor TEK en bent u van plan om tegemoetkoming aan te vragen? Bereid dan uw aanvraag alvast voor. Wij hebben voor u op een rij gezet welke gegevens u nodig heeft voor uw aanvraag.

Aanvragen

TEK is open voor aanvragen van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt dan met terugwerkende kracht aan over de periode november 2022 tot en met december 2023. U dient 1 aanvraag in voor deze hele periode. Dit doet u via een knop die wij na openstelling op deze pagina plaatsen.

Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) nodig. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan mag u ook inloggen met DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

Wij vragen u alleen gebruik te maken van deze regeling als het echt noodzakelijk is.

Na uw aanvraag

Vanaf 21 maart 09:00 uur is TEK open voor aanvragen. Maar wat gebeurt er na uw aanvraag? Hoe beoordelen wij uw aanvraag? Wanneer ontvangt u uw voorschot? Wanneer stellen we uw definitieve subsidie vast? 

Lees wat er na uw aanvraag gebeurt.

Meer weten?

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.