Nieuwsbrief Grubbenvorst Verenigt

Nieuwsbrief Grubbenvorst Verenigt

December 2021

Het was een bewogen jaar waarin we ons flexibel hebben moeten opstellen ten aanzien van Corona. Echter hebben een aantal ontwikkelingen er voor gezorgd dat het bestuur vertrouwen heeft in 2022. Maar daar hebben we jullie, de partners van Grubbenvorst Verenigt, wel voor nodig!

Aanstelling kwartiermaker Grubbenvorst Verenigt 

Afgelopen jaar is het bestuur druk bezig geweest met een aanvraag voor de aanstelling van een kwartiermaker voor Grubbenvorst Verenigt. Na een aantal afwijzingen heeft VSBfonds voor het jaar 2022 een bedrag van € 15.000 toegekend voor de aanstelling van een kwartiermaker ten bate van het project “Het verenigingsleven van en voor iedereen”. De rol van de kwartiermaker zal vervuld gaan worden door Joey Rutten (Sport aan de Maas). Bekijk hier het krantenartikel. Concreet zal Joey, vanaf februari 2022, gemiddeld 8 uur in de week ingezet worden om, samen met jullie, de doelen van Grubbenvorst Verenigt (jaargang 2022) te realiseren. Een deel van het bedrag wordt gereserveerd voor het organiseren van activiteiten door en voor de partners van Grubbenvorst Verenigt.

Heb je vragen aan/opmerkingen voor de kwartiermaker? Stuur gerust een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06 479 495 18.

Inplannen gesprekken kwartiermaker 

Joey wil het komende jaar (vanaf februari 2022), als kwartiermaker, met alle partners een persoonlijk gesprek inplannen om te bespreken wat de wensen en doelen zijn van de betreffende partner. Graag wil hij deze afspraken in januari 2022 met jullie gaan inplannen.

Projecten 2022 

Afgelopen jaar hebben we, mede door Corona, weinig concrete plannen op kunnen pakken. Hier gaat het komende jaar verandering in komen. Concreet willen we met jullie een aantal projecten op gaan pakken:

 

1. Naschools sport- en beweegaanbod voor kinderen uit Grubbenvorst

Opzetten van een naschools sport, beweeg- en cultuuraanbod voor kinderen (samenwerking met scholen en de kinderopvang). Met als doel kinderen in beweging te brengen en kennis te laten maken met het verenigingsaanbod in gemeente Grubbenvorst.

2. Kwetsbare doelgroepen koppelen aan de jeugd - Project: "Truukblik op ... De Kapper"

Ontwerpen van een boek met gedichten, liedjes, verhalen en schilderingen van een markante en artistieke Grubbenvorstenaar Harrie Jacobs (de Kapper). Het is een boek voor jong en oud. Door plaatselijk en regionaal erfgoed te verbinden met cultuur en zorg wordt er getracht kwetsbare doelgroepen te bereiken. Door lokale zorg- en welzijnsorganisaties te betrekken, alsook het onderwijs kan het dialect als ‘leesplankje’ dienen voor de jeugd. De projectgroep die hier mee aan de slag gaat zorgen voor het maken van verbindingen tussen jong en oud om vervolgens hier activiteiten voor te organiseren, met als doel bevordering van de leefbaarheid.

3. Alle partners gebruiken de Bundeling-app voor interne communicatie

Het is de bedoeling dat alle partners in 2022 enkel met elkaar communiceren middels de Bundeling app. Wanneer dit goed gaat wil het bestuur dit uitbreiden naar alle leden van de aangesloten partners binnen Grubbenvorst Verenigt.

Voor jaargang 2022 willen we het eerst voor elkaar krijgen dat er minimaal 2 bestuursleden per partner gebruik maken van de Bundeling-App. We zullen tijdig nog informeren wanneer er een Bundeling inloop-uurtje plaats zal gaan vinden. Afspraak: Voor het einde van jaargang 2022 zijn minimaal 2 (bestuurs)leden per partner aangesloten bij de Bundeling App.

4. Organiseren van een EHBO- en reanimatiecursus

Voor de geïnteresseerde partners wordt er een EHBO- en reanimatiecursus aangeboden op een nader te bepalen datum/nader te bepalen datums. Deze zijn kosteloos te volgen door 2 bestuurs(leden) per aangesloten partner.

5. Opzetten netwerk vertrouwenspersoon

Gemeente Horst aan de Maas beschikt over een vertrouwenscontactpersoon-netwerk. Graag willen wij partners van Grubbenvorst Verenigt de mogelijkheid bieden om hierbij aan te sluiten alsook (bestuurs)leden de mogelijkheid bieden de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon te volgen.

6. Inspireren van partners van Grubbenvorst Verenigt

Om partners te blijven inspireren willen we één of meerdere sessies organiseren om jullie te inspireren. In het voorjaar staat de theatervoorstelling ‘Naar een positief Sportklimaat” op de planning. Een humoristische voorstelling die zorgt voor een krachtige aanzet naar een positiever sportklimaat voor club. De datum en locatie voor deze voorstelling volgt.

 

Partnerschap 2022 

Grubbenvorst Verenigt is een project van en voor alle partners van Grubbenvorst Verenigt. Het kan een organisatie veel opleveren maar jullie commitment is daarvoor wel zeer gewenst. Met andere woorden: “Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”. Om besluitvorming niet enkel vanuit het bestuur

te laten vinden en projecten door enkele partners te laten doen gaan we de structuur aanpassen. We gaan stoppen met het werken in werkgroepen en jullie eigenaarschap geven over een project (uit projecten 2022) door te werken met projectgroepen, met daarin één projectverantwoordelijke. Elke partner dient in 2022 zitting te nemen in één van bovenstaande projecten. We zullen hierover tijdig informeren via de Bundeling App.

 

Hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 

Namens het bestuur wensen we iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Om jullie te bedanken voor het afgelopen jaar ligt voor elke partner één tegoedbon klaar bij ijssalon Clevers om onder het genot van een kopje koffie, een taartje of een ijsje het nieuwe jaar in te gaan. Deze tegoedbon kunnen jullie ophalen op 22 december tussen 16:00 en 17:00 bij Ijssalon Clevers in Grubbenvorst. Laten we er samen een succesvol en positief jaar van maken.

 

Namens, Het bestuur

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.