Aanstelling kwartiermaker Grubbenvorst Verenigt

Aanstelling kwartiermaker Grubbenvorst Verenigt

 

Het Samenwerkingsverband ‘Grubbenvorst Verenigt’ wordt per februari 2022 versterkt met een kwartiermaker.

 

Stichting Grubbenvorst Verenigt
Stichting Grubbenvorst Verenigt is een samenwerkingsverband tussen 28 partners op het gebied van onderwijs, zorg & welzijn en het verenigingsleven. Grubbenvorst Verenigt heeft als doel dat iedere inwoner van Grubbenvorst en Lottum een leven lang deelneemt aan het verenigingsleven. Ook de inwoners waarvoor het niet vanzelfsprekend is: ouderen, mensen met een beperking (mentaal, fysiek), inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, een kleine portemonnee, eenzame inwoners, statushouders, etc.). Iedereen doet mee en blijft meedoen, een leven lang’.

 

VSB Fonds

In samenwerking met Negen, Spelbepalers in Beweging is een projectplan gespschreven waarmee bij verschillende fondsen een aanvraag is ingediend voor de aanstelling van een kwartiermaker voor de periode van 3 jaar. Jongstleden heeft het VSBfonds een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld, waarmee de kwartiermaker voor een jaar gefinancierd kan worden. Joey Rutten, zal vanuit Sport aan de Maas, deze rol op zich gaan nemen.


Kwartiermaker Grubbenvorst Verenigt
De basis van het onderliggende plan achter Grubbenvorst Verenigt is goed. Een kartrekker daarentegen is nodig om het echt van de grond gaan te gaan krijgen. Een kartrekker die alle eindjes met elkaar gaat verbinden en een aanjagende rol heeft. Wanneer deze verantwoordelijkheid allemaal op enkel vrijwilligers moet gaan rusten, wordt het kwetsbaar. Het is belangrijk om nu ook daadwerkelijk door te pakken en alle partijen betrokken te houden. Alleen dan kan de visie en missie worden gerealiseerd. Continuïteit is hiervoor een vereiste. Daarom zien we de noodzaak tot het aanstellen van een kwartiermaker die hier vorm en inhoud aan gaat geven”, aldus Roy Knelissen – voorzitter Grubbenvorst Verenigt.

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.