Sub­si­die Sport voor pri­mair on­der­wijs en se­ni­o­ren 2021

Sub­si­die Sport voor pri­mair on­der­wijs en se­ni­o­ren 2021 (Na­de­re sub­si­die­re­gels Sport en be­we­gen voor het pri­mair on­der­wijs en kwets­ba­re se­ni­o­ren 2021)

Middels deze subsidieregeling ondersteunt Provincie Limburg projecten die de sport- en beweegdeelname van Limburgse jongeren in het primair onderwijs en kwetsbare senioren bevorderen. Door sport en beweging blijven Limburgers mentaal en fysiek gezond en kan iedereen zich positief ontwikkelen.

Voor wie

Organisaties zoals stichtingen, bedrijven, coöperaties, verenigingen etc. en gemeenten.

Waarvoor

Door middel van deze subsidieregeling stimuleert Provincie Limburg de sport- en beweegdeelname van jongeren in het primair onderwijs en kwetsbare senioren. Sport en bewegen is een investering in de toekomst voor deze jongeren, omdat het zorgt voor een goede fysieke en mentale ontwikkeling. Op latere leeftijd is voldoende sporten en bewegen noodzakelijk om een goede gezondheid te behouden.

Met deze regeling wordt bijgedragen aan deze missie zoals beschreven in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!).

 

Met groet en fijn weekend,

 

Jos Wijnen

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.