VERSLAG PARTNERBIJEENKOMST GRUBBENVORST VERENIGT

PARTNERBIJEENKOMST GRUBBENVORST VERENIGT

Afgelopen Maandag 18 oktober heeft er een partnerbijeenkomst van Grubbenvorst Verenigt plaatsgevonden in de kantine van GFC. “Mooi om te zien dat er maar liefst 17 verschillende partners aanwezig waren”, aldus Roy Knelissen.

Na de opening door onze voorzitter, met een lekker stuk vlaai, werd er gesproken over het standpunt richting ‘Gezicht naar de Maas’.  Gezien de neutraliteit is het volgende standpunt ingenomen in overeenstemming met de partners.

“Stichting Grubbenvorst Verenigt, neemt een neutraal standpunt in naar alle externe plannen en ontwikkelingen binnen Grubbenvorst. Wel volgen wij deze met belangstelling. Daar waar mogelijke samenwerking of koppelkans kan ontstaan, onder andere op het gebied van toekomstige (sport) accommodaties zullen we dit verder onderzoeken.”

Hierna heeft Joey Rutten (externe procesbegeleider) de partners meegenomen in de acties de afgelopen jaar opgepakt zijn: vertrouwenscontactpersoon en EHBO-cursus. Joey heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat Grubbenvorst Verenigt een samenwerkingsverband is, wat inhoud dat we het samen doen. Niet dat er enkel eenzijdige communicatie plaats moet vinden vanuit het bestuur naar de partners, maar dat er vanuit onderaf meer input moet komen. Dit betekent ook dat er meer op mails gereageerd mag worden. Nee is immers ook een antwoord. Vervolgens heeft Joey de zaal meegenomen in de resultaten van de monitor die eerder dit jaar is uitgezet.

Vervolgens heeft Xander Broers (namens werkgroep Accommodaties) het accommodatieplan MFA Kaldenbroek gepresenteerd. Het plan werd door velen enthousiast ontvangen. De volgende stap is de haalbaarheid en draagvlak onderzoeken met betrokken partners en stakeholders.

Tot slot heeft Joey Rutten de nieuwe Bundeling-app gepresenteerd. Een app die ons helpt om (met name intern) effectiever en efficiënter te communiceren. Na de presentatie is de app live gegaan en hebben de contactpersonen van de aangesloten partijen link ontvangen waarmee ze kunnen inloggen.

In december zullen we een bijeenkomst organiseren waar iedereen zijn/haar vragen rondom het gebruik en toepassingen van de app kan stellen.

Voor degene die aanwezig waren. Bedankt voor jullie input en enthousiasme.

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.