Privacyverklaring

Privacyverklaring

Natuurlijk is uw privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Hieruit voortvloeiend hanteren we onderstaande privacyverklaring die u informeert over welke persoonsgegevens Stichting Grubbenvorst Verenigt verzamelt en waarvoor we die gebruiken. Voorts leest u daar onze verplichtingen en uw rechten. We respecteren uw privacy en gaan voorzichtig om met uw persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
_______________________________________________________

PRIVACYVERKLARING Stichting Grubbenvorst Verenigt

Van elke deelnemende vereniging/stichting/organisatie aan Grubbenvorst Verenigt worden de volgende gegevens vastgelegd.

 • Statutaire naam van de vereniging/stichting/organisatie
 • Naam contactpersoon interne communicatie
 • E-mail adres van contactpersoon interne communicatie (versleuteld)
 • Naam contactpersoon externe communicatie
 • E-mail adres van contactpersoon externe communicatie (versleuteld)
 • Indien van toepassing:
  • Adres website
  • Adres Facebook pagina
  • Gebruik Clubblad
  • Gebruik Nieuwsbrief
  • Gebruik Groepsapp
  • Gebruik Mededelingen
  • Gebruik Grubbenvorst-Online
  • Gebruik overige media
 • Bankrekeningnummer
 • Eventuele bijzonderheden

Gebruik persoonsgegevens

Grubbenvorst Verenigt gebruikt deze gegevens om:

 • het lidmaatschap te effectueren;
 • de contributie te berekenen;
 • de leden te informeren over de belangenbehartiging door Grubbenvorst Verenigt, de bijeenkomsten en vergaderingen dienaangaande, de bereikte voortgang en resultaten van ondernomen acties ter ondersteuning en advisering van de leden, etc.;
 • nieuwsbrieven te versturen (indien van toepassing).

Voor alle door Grubbenvorst Verenigt verkregen informatie van haar leden geldt, dat deze gegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden verkocht worden of ter beschikking gesteld.

Bevoegdheden gebruik
In samenhang met de binnen het bestuur toegewezen bestuurstaken, wordt bij de uitoefening van de volgende (bestuurs)functies gebruik gemaakt van de persoonsgegevens:

 • Secretaris/Ledenadministrateur
 • Penningmeester
 • Voorzitter

Voor enkele specifieke onderwerpen zijn onder verantwoordelijkheid van een Stuurgroep een viertal werkgroepen ingesteld, te weten:

 • Samenwerken
 • Vernieuwen
 • Accommodatie
 • Communicatie

Door de Stuurgroep wordt over haar activiteiten en voortgang verantwoording afgelegd aan het bestuur.

Alleen de secretaris/ledenadministrateur heeft volledige toegang tot de ledenadministratie van Grubbenvorst Verenigt. Door andere bestuursleden en/of werkgroepen benodigde gegevens worden aan hen – passend bij de taken die zij uitvoeren – verstrekt door de ledenadministrateur.

Informatie, wijziging en bezwaar
Leden kunnen contact opnemen met Grubbenvorst Verenigt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Grubbenvorst Verenigt persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die Grubbenvorst Verenigt met betrekking tot het lid verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van de gegevens door Grubbenvorst Verenigt.
   

Deze Privacyverklaring is:

Beveiliging
Grubbenvorst Verenigt zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.
Grubbenvorst Verenigt zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Grubbenvorst Verenigt acht zich niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor privacy gevoelige informatie in publicaties in door haar leden in eigen beheer gebruikte (social) media.

Volg ons

Uitvoering project(en) mede mogelijk gemaakt door

banner VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.